Nationalbankens balance

Nationalbankens balance er en opgørelse af Nationalbankens aktiver og passiver. I statistikken kan du bl.a. finde information om Nationalbankens valutareserve, banker og realkreditinstitutters pengepolitiske indlån, udlån og nettostilling.

Valutareserven består af især indlån i udenlandske banker og udenlandske værdipapirer og er en del af Nationalbankens beredskab i fastkurspolitikken. Med valutareserven kan Nationalbanken købe og sælge valuta på valutamarkedet for på kort sigt at stabilisere kronekursen. Banker og realkreditinstitutters nettostilling i Nationalbanken er deres nettoindestående i Nationalbanken i pengepolitisk øjemed. Praktisk opgøres det som pengepolitiske indlån, dvs. indestående på foliokontoen og indskudsbeviser, fratrukket de pengepolitiske udlån.

Statistikken er baseret på regnskabstal fra Nationalbanken.

Nationalbankens balance i statistikbanken

Nyt om Nationalbankens balance på vej

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til statistikken kan du kontakte Finansiel Statistik

Andre statistikker