Værdipapirer

Værdipapirstatistikken er en opgørelse af aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser registreret på den danske værdipapircentral, VP Securities (Euronext Securities), som hovedsageligt består af danske børsnoterede værdipapirer.

For hvert værdipapir findes der oplysninger om, hvem der har udstedt værdipapiret, og hvem der ejer det. Derudover indeholder statistikken også oplysninger om specifikke værdipapirtyper, fx stats- og realkreditobligationer.

Statistikken indeholder detaljerede oplysninger om bl.a. beholdninger, transaktioner og udbytter af VP-registrerede værdipapirer og er dermed en vigtig kilde til at belyse, hvordan investorer agerer på det danske værdipapirmarked. 

Værdipapirer i statistikbanken

Nyt om værdipapirer på vej

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til statistikken kan du kontakte Finansiel Statistik

Andre statistikker