Statistiknyheder sætter fokus på de nyeste tal og tendenser i Nationalbankens statistikker. Statistiknyheder henvender sig til dig, der vil have hurtig indsigt i aktuelle finansielle data.

Værdipapirer
Februar 2024

Højt niveau for tilbagekøb af danske aktier

Danske børsnoterede virksomheder har de seneste tre år tilbagekøbt egne aktier for betydeligt større beløb end i tidligere år. Tilbagekøbene er koncentreret på få virksomheder: De tre virksomheder Novo Nordisk, A.P. Møller - Mærsk og DSV har i de seneste tre år stået bag omkring 75 pct. af de samlede tilbagekøb. Virksomheder kan bruge aktietilbagekøb som et supplement til at udbetale udbytte til aktionærerne, fx i år med ekstraordinært store overskud. Virksomhederne træffer typisk beslutningen om tilbagekøb og udbyttebetalinger ved generalforsamlingen i begyndelsen af året på baggrund af regnskabet fra det forudgående år.Tre virksomheder tegner sig for størstedelen af aktietilbagekøbene de seneste år

Anm.:

Årlige tilbagekøb af danske børsnoterede aktier. Aktietilbagekøb er estimeret på baggrund af virksomhedernes nettotransaktioner i egne aktier og kurser ultimo måneden. Medarbejderaktier kan indgå i opgørelsen, og tilbagekøb i måneder med kapitalnedsættelser kan mangle. I 2024 er der i de to første måneder tilbagekøbt for 12 mia. kr.