Statistik

Værdipapirer på fondskodeniveau

Find månedlige tabeller over værdipapirer på fondskodeniveau.


I Værdipapirstatistik på fondskodeniveau indgår variablen "ejerkoncentration". Ejerkoncentrationen beregnes ved hjælp af maksimal ejerandel, der opgøres som den andel af serien, der ejes af seriens største investor. Ejerkoncentration beregnes kun for obligationer, og statistikken opdateres med nye oplysninger tilbage til januar 2005. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere
L – Ejerkoncentration beregnes ikke
M – Oplysninger om ejerkoncentration eksisterer ikke.

Informationen om ejerkoncentrationens betydning for realkreditobligationernes prisfastsættelse mv. kan findes i Nationalbankens publikation Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008.

Statistikken dækker aktier og obligationer noteret på Nasdaq OMX Copenhagen samt VP-registrerede investeringsforeningsbeviser.

Kilder og metoder

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til statistikken kan du kontakte Finansiel Statistik:

Peter Toubro-Christensen
tlf. 33 63 69 61 
mail ptc@nationalbanken.dk 

Cecilie Durhuus Kristensen
tlf. 33 63 65 85
mail cdk@nationalbanken.dk

Januar 2023, filen er senest opdateret 28. september 2023

Februar 2023, filen er senest opdateret 28. september 2023

Marts 2023, filen er senest opdateret 28. september 2023

April 2023, filen er senest opdateret 28. september 2023

Maj 2023, filen er senest opdateret 28. september 2023

Juni 2023, filen er senest opdateret 28. september 2023

Juli 2023, filen er senest opdateret 28. september 2023

August 2023, filen er senest opdateret 28. september 2023

Januar 2022, filen er senest opdateret 1. juni 2022

Februar 2022, filen er senest opdateret 1. juni 2022

Marts 2022, filen er senest opdateret 29. juni 2022

April 2022, filen er senest opdateret 28. juli 2022

Maj 2022, filen er senest opdateret 26. august 2022

Juni 2022, filen er senest opdateret 28. september 2022

Juli 2022, filen er senest opdateret 28. oktober 2022

August 2022, filen er senest opdateret 28. oktober 2022

September 2022, filen er senest opdateret 28. oktober 2022

Oktober 2022, filen er senest opdateret 27. januar 2023

November 2022, filen er senest opdateret 27. januar 2023

December 2022, filen er senest opdateret 27. januar 2023