Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Nationalbanken tilpasser sig faldende efterspørgsel efter nye sedler og mønter

Pressemeddelelse, 20. oktober 2014


Deling

Selv om kontantomløbet i Danmark fortsat er højt, har samfundets underliggende efterspørgsel efter nye sedler og mønter været faldende i en årrække, og Nationalbanken har ingen forventninger om, at den tendens vil vende. Årsagerne er, at sedlerne bliver brugt mindre til transaktioner, sedlerne bliver bedre recirkuleret i samfundet, samt at kvaliteten af seddelserien er bedre, så sedlerne holder længere. Det betyder samlet set, at seddel- og møntproduktionen i Nationalbanken hverken nu eller fremover er økonomisk hensigtsmæssig.

Nationalbanken har derfor besluttet at igangsætte en proces med henblik på at afvikle den interne seddeltrykning og møntprægning i løbet af 2016. Nationalbanken vil derefter på linje med en række andre centralbanker gå over til at købe trykning og prægning af sedler og mønter hos eksterne leverandører. Det forventes, at beslutningen vil give en samlet besparelse på 100 mio. kr. frem til 2020.

Nationalbanken vil fortsat være seddel- og møntudstedende myndighed og opretholde ekspertisen inden for seddel- og møntområdet. Det er alene selve den interne fremstilling af sedler og mønter, der fremover vil foregå hos eksterne leverandører.

Henvendelse kan rettes til Karsten Biltoft på tlf. 3363 6021.