Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Renteforhøjelse

Nationalbanken forhøjer indskudsbevisrenten med 0,10 procentpoint med virkning fra 8. januar 2016.


Deling

Nationalbanken forhøjer indskudsbevisrenten med 0,10 procentpoint med virkning fra 8. januar 2016. Udlånsrenten, diskontoen og foliorenten holdes uændret. Renteforhøjelsen sker på baggrund af salg af valuta i markedet. Det pengepolitiske rentespænd til euroområdet indsnævres hermed fra -0,45 til -0,35 procentpoint.

Samtidig med renteforhøjelsen reduceres den samlede folioramme fra 63 mia. kr. til 32 mia. kr. med virkning fra 8. januar 2016. Nedsættelsen af foliorammerne sker som følge af, at de pengepolitiske modparters placeringsbehov i Nationalbanken er reduceret.

Yderligere information vedr. foliorammer fremgår af Nationalbankens hjemmeside: www.nationalbanken.dk under Pengepolitik > Pengepolitiske instrumenter.

Nationalbankens rentesatser er herefter:

Udlånsrenten: 0,05 procent

Indskudsbevisrenten: -0,65 procent

Foliorenten: 0,00 procent

Diskontoen: 0,00 procent

Henvendelse kan rettes til Julie Holm Simonsen på tlf. 3363 6022.