Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Nationalbanken fastholder rentesatser og udbyder ekstraordinær udlånsfacilitet

Pressemeddelelse, 12. marts 2020


Deling

12. marts 2020

PENGEPOLITIK

Den Europæiske Centralbank, ECB, fastholder sine pengepolitiske renter efter mødet i Styrelsesrådet. Nationalbanken fastholder også sine pengepolitiske renter. Udlånsrenten er derfor uændret på 0,05 pct., indskudsbevisrenten på -0,75 pct., foliorenten på 0,00 pct. og diskontoen på 0,00 pct.

Selv om Nationalbanken på nuværende tidspunkt ikke ser nogen tegn på spændinger i pengemarkedet, etablerer Nationalbanken en ekstraordinær udlånsfacilitet. Med den vil det være muligt for de pengepolitiske modparter at optage 1-uges lån mod pant til en rente på -0,50 pct. De nye udlån skal sikre banksektorens adgang til likviditet på favorable vilkår, hvis effekterne fra spredningen af coronavirus påvirker likviditetssituationen i den danske banksektor.

Faciliteten vil være til rådighed, så længe Nationalbanken finder det nødvendigt.

De nye udlån følger de pengepolitiske instrumenter med udløb den sidste bankdag i hver uge. Pengepolitiske modparter kan optage de ekstraordinære udlån gennem Kronos2-systemet. Faciliteten er til rådighed første gang fredag den 20. marts 2020.

DEN KONTRACYKLISKE KAPITALBUFFER

Regeringen har besluttet at frigive den kontracykliske kapitalbuffer og aflyse de forhøjelser, der var planlagt til at træde i kraft senere. Nationalbanken er enig. Det er en fornuftig beslutning i en tid, hvor der udsigt til en væsentlig svækkelse af den økonomiske udvikling, og beslutningen bidrager til, at kreditinstitutterne fortsat kan opretholde en passende kreditgivning.

Det er vigtigt, at institutterne bruger det ekstra handlerum til at udbygge deres udlånskapacitet og ikke til at udbetale udbytter eller tilbagekøb af egne aktier

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.