Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Nationalbanken har indgået aftale om salg af ejerandel i VP Securities

Pressemeddelelse, 23. april 2020


Deling

23. april 2020

Nationalbanken har indgået aftale om at sælge sine aktier i VP Securities til Euronext. Fire andre væsentlige aktionærer har også indgået aftale om salg af deres aktier. Endelig gennemførelse af salg afhænger af myndighedernes godkendelse.

Nationalbanken har været medejer af VP Securities, siden virksomheden blev omdannet til et aktieselskab i 2000. Ejerandelen er i dag på 24,2 pct. Over årene er værdipapirhåndteringen i EU løbende blevet liberaliseret for at skabe et europæisk indre marked for værdipapirservices og dermed mere konkurrence.

VP Securities er reguleret efter et EU-regelsæt på linje med andre finansielle virksomheder, og Nationalbanken overvåger VP Securities som såkaldt relevant myndighed. Nationalbanken er ikke en naturlig medejer af et konkurrenceudsat selskab, som banken selv overvåger.

Euronext er en stor europæisk spiller inden for sektoren og ud fra et finansielt stabilitetssynspunkt en ejer, der kan udvikle VP Securities og dermed bedst sikre harmoniserede og konkurrencedygtige services for værdipapirhåndtering i Danmark.

"Historisk set har Nationalbanken været medejer af flere fælles selskaber i den finansielle sektor. Hver enkelt aktiebesiddelse har sin egen historie. Nationalbankens rolle på dette område er at være myndighed og ikke medejer af konkurrenceudsatte selskaber med kommercielle formål. Derfor har Nationalbanken i de senere år trukket sig ud af denne type selskaber," udtaler nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.