Pressemeddelelser er korte tekster om større nyheder fra Nationalbanken. Pressemeddelelser er primært til dig, der arbejder som journalist, eller dig, der vil opdateres øjeblikkeligt og direkte, fx om renteændringer.

Om Nationalbanken

Nationalbanken i pilotprojekt mod hvidvask og momssvig

​Nationalbanken har i et pilotprojekt undersøgt potentialet i en mere effektiv overvågning af pengestrømme på tværs af pengeinstitutter i kampen mod hvidvask og momssvig. Projektet har vist, at en samkøring af data vil kunne medføre potentielle gevinster, som rækker ud over, hvad den enkelte bank eller myndighed egenhændigt vil kunne opnå.


Deling

26. januar 2021

Nationalbanken har i et pilotprojekt undersøgt potentialet i en mere effektiv overvågning af pengestrømme på tværs af pengeinstitutter i kampen mod hvidvask og momssvig. Projektet har vist, at en samkøring af data vil kunne medføre potentielle gevinster, som rækker ud over, hvad den enkelte bank eller myndighed egenhændigt vil kunne opnå.

Nationalbanken gennemførte i første halvår 2020 pilotprojektet, hvor også Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Finans Danmark og en partner fra den finansielle sektor medvirkede.

Ved at sammenstille bankers oplysninger om transaktioner med moms-, erhvervs- og underretningsdata kan myndighederne bedre identificere mistænkelig adfærd, udøve en mere proaktiv indsats mod kriminelle aktører, og frasortere ikke relevante sager, viste pilotprojektet.

Projektet er sket under de strengeste principper for håndtering af data. Alle data blev efter sammenstilling anonymiseret, og efterfølgende undersøgelse skete i et sikret datalokale af analytikere med sikkerhedsgodkendelse. Data og harddiske blev destrueret ved afslutning af projektet.

Nationalbanken har udgivet en analyse, der beskriver pilotprojektet og dets resultater. Resultaterne vil indgå i et fortsat arbejde under Erhvervsministeriets ledelse med at se på mulighederne for at udvikle et fælles system mod økonomisk kriminalitet.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.