Kommentarer m.m. dækker fx over Nationalbankens kronikker og debatindlæg bragt i medierne, kommentarer til rapporter fra Det Økonomiske Råd samt kommentarer til politiske forslag og beslutninger.

Om Nationalbanken

Nationalbankens erklæring i forbindelse med COP26

Klimaforandringer og grøn omstilling kan udfordre Nationalbankens målsætninger om stabile priser og finansiel stabilitet. Nationalbanken offentliggør i forbindelse med COP26 en erklæring om sit klimarelaterede arbejde. Nationalbanken forøgede arbejdet i forbindelse med indmeldelse i Network for Greening the Financial System i 2019.