Nationalbanken afgiver jævnligt høringssvar, fx når nye lovforslag sendes i høring. Høringssvar giver dig indblik i, hvad Nationalbanken mener om konkrete forslag inden for emner, der hører under Nationalbankens formål.

Digitalisering

Høringssvar på Europa­-Kommissionens forslag om indførelse af en digital euro

EU-Kommissionen præsenterede 28. juni 2023 forslag til to forordninger vedrørende indførelse af en digital euro. Forslagene fastlægger de regulatoriske rammer for en digital euro. Danmarks Nationalbank har afgivet bemærkninger til forslaget i en høring i EU-specialudvalget for den finansielle sektor.