Digitalisering

Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Digitalisering
Nr. 19

Digital euro – potentiel betydning for betalinger, fastkurs­politik og finansiel stabilitet i Danmark

Den Europæiske Centralbank og Europa-Kommissionen arbejder med udvikling af en digital euro og den dertil knyttede regulatoriske ramme. En endelig beslutning om lancering udestår, ligesom en række tekniske standarder, regler og vilkår endnu ikke er afklaret. Danmark er tæt knyttet til euroområdet gennem bl.a. fastkurspolitikken, betalingssystemer og finansielle forhold. Hvis en digital euro bliver en realitet, kan den derfor få betydning for danske forhold. Denne analyse beskriver, hvilken betydning en digital euro potentielt kan få for sikre og effektive betalinger, fastkurspolitikken samt den finansielle stabilitet i Danmark.Hovedbudskaber

Hvorfor er det vigtigt?

Den digitale udvikling forandrer både samfundet og den finansielle sektor. Flere centralbanker undersøger udstedelse af digitale centralbankpenge og spørgsmål relateret hertil. I regi af Den Europæiske Centralbank arbejdes der på digitale centralbankpenge til brug for borgere og virksomheder – en såkaldt digital euro. I Nationalbanken forholder vi os til den teknologiske udvikling, herunder andre landes arbejde med nye former for aktiver og betalingsløsninger. 

Hovedfigur

En digital euro vil være et betalingsmiddel, en betalingsløsning og et betalingssystem

Anm.:

Funktionaliteter som en digital euro sandsynligvis vil besidde. 

Kilde:

Danmarks Nationalbank. Figuren er skabt med udgangspunkt i materiale fra Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank.

En digital euro vurderes ikke at ville få væsentlige konsekvenser for fastkurspolitikken eller den finansielle stabilitet i Danmark, hvis den indføres med lave beholdningsgrænser