Digitalisering

Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Finansiel Stabilitet
Nr. 16

Kryptoaktiver: Risici, regulering og anvendelse i Danmark

Interessen for kryptoaktiver er de seneste år vokset betydeligt. Kun et begrænset antal danskere har dog indtil videre anvendt kryptoaktiver til betaling og investering, og den finansielle sektor er i meget begrænset omfang forbundet til markedet for kryptoaktiver. Derfor udgør kryptoaktiver på nuværende tidspunkt ikke nogen væsentlig trussel mod finansiel stabilitet i Danmark. Det kan dog ændre sig i fremtiden, og den nye regulering, der implementeres i Europa i de kommende år, er derfor et vigtigt skridt mod at adressere de risici, som kryptoaktiver indebærer.Hovedbudskaber

Hvorfor er det vigtigt?

Kryptoaktiver har de seneste år oplevet stor fremgang i både interesse og markedsværdi. Men aktiverne har en række sårbarheder, der eksponerer investorer for store og pludselige tab. Den kommende regulering af området i EU er et vigtigt skridt mod at få adresseret risici, der på sigt kan true den finansielle stabilitet.

Hovedfigur

Nationalbankens husholdningsundersøgelse peger på, at kun få danskere anvender kryptoaktiver

Anm.:

Nationalbankens husholdningsundersøgelse fra 2023 inkluderede spørgsmål omkring husholdningernes ejerskab af kryptoaktiver. Her blev respondenterne bedt om at angive, om de havde en opsparing/beholdning af kryptoaktiver og at estimere den samlede værdi af deres beholdning.

Kilde:

Danmarks Nationalbank.