Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Betalinger
Nr. 17

Offline-kortbeta­linger som betalings­beredskab

Danskerne har i stor stil taget de digitale betalingsløsninger til sig. Det betyder, at de danske borgeres betalinger i høj grad er afhængige af, at de digitale betalingsløsninger fungerer i forretningerne. I Danmark har langt de fleste betalingskort forudsætningerne til at kunne anvendes, selv hvis det bagvedliggende betalingssystem eller internettet er utilgængeligt.Hvorfor er det vigtigt?

En af Nationalbankens vigtigste opgaver er at medvirke til, at betalinger kan gennemføres og bliver gennemført sikkert og effektivt. I takt med at analoge betalingsmidler, såsom kontanter, spiller en mindre rolle, er digitale betalingsløsninger blevet afgørende for, at varer og tjenester kan udveksles mellem borgere og virksomheder. Sikkerhed er højt på agendaen, men det kan ikke udelukkes, at fx cyberhændelser kan påvirke de digitale betalingsløsninger. Det er derfor vigtigt at have et digitalt betalingsberedskab, der muliggør, at borgerne kan opretholde et basalt forbrug.