Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Bank og realkredit
Nr. 18

Realkredit­institutterne skal sikre, at de altid kan sælge deres obligationer

I efteråret 2022 var der store prisudsving på danske realkreditobligationer. I samme periode øgede nogle af de banker, som er i koncern med et realkreditinstitut, den andel af obligationer, de købte fra det koncernforbundne realkreditinstitut. Realkreditinstitutterne skal sikre, at de ikke bliver afhængige af kun at sælge til en bank.Hovedbudskaber

Hvorfor er det vigtigt?

Et velfungerende dansk realkreditmarked er vigtigt for robustheden af det finansielle system i Danmark. Danske realkreditobligationer udstedes dagligt til bolig- og ejendomsfinansiering og spiller dermed en central rolle i det danske ejendomsmarked. Finansielle aktører, såsom banker og pensionsselskaber, anvender også realkreditobligationer til placering af likviditet samt som led i deres likviditetsberedskab. Det er derfor vigtigt, at det danske realkreditmarked fortsætter med at være robust og velfungerende, også i perioder med finansiel uro.

Hovedfigur

I en kort periode i efteråret 2022 købte én bank stort set kun obligationer fra det realkreditinstitut, som det er i koncern med

Anm.:

Den højeste andel er gennemsnittet for den 5 dages periode, hvor bankerne købte den største andel af det koncernforbundne realkreditinstituts obligationer i september og oktober 2022.

Kilde:

MIFIR-indberetninger og egne beregninger.

Analysen er den 14. marts 2024 blevet opdateret med nye figurer, da Nationalbanken har modtaget yderligere data og information fra et institut. Det har ikke givet anledning til ændring af analysens konklusioner og budskaber.

Analysen består af en dansk og engelsk version. I tilfælde af tvivl om oversættelsens korrekthed gælder den danske version.

Redaktionen er afsluttet 15. november 2023.