Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Statsfinanser og statsgæld
Nr. 22

Strategi for statens låntagning i 2024

Dansk økonomi står stærkt ved indgangen til 2024. Inflationen er aftaget mærkbart siden oktober sidste år, og økonomien er fortsat kendetegnet ved høj beskæftigelse og betydelige overskud på både betalingsbalancen og den offentlige saldo. Sigtepunkterne for statens udstedelser fastsættes som i 2023 til 65 mia. kr. for statsobligationer og 35 mia. kr. for statens kortfristede låneprogrammer. Derudover udstedes en kortfristet obligation i udenlandsk valuta under statens EMTN-program.Hovedbudskaber

Hvorfor er det vigtigt?

Det er Nationalbanken, der på vegne af finansministeren varetager forvaltningen af statens låntagning og gæld. Det betyder, at Nationalbanken på baggrund af finansloven og input fra Finansministeriet udarbejder en strategi for statens låntagning, så den matcher statens årlige finansieringsbehov. Strategien godkendes af Finansministeriet.

Strategien for statens låntagning udgives to gange om året. Under ekstraordinære omstændigheder kan Nationalbanken foretage ændringer af strategien uden for de halvårlige udgivelser – det var fx tilfældet under coronapandemien, hvor statens lånebehov steg kraftigt på kort tid.

“På baggrund af Finansministeriets seneste prognose forventes et samlet finansieringsbehov på 77 mia. kr. i 2024“