Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Færøsk økonomi
Nr. 1

Demografisk modvind øger behovet for finanspolitisk tilpasning på Færøerne

Færøsk økonomi er inde i en højkonjunktur med høj beskæftigelse og udbredt pres på produktionskapaciteten i store dele af økonomien. Til trods for flere gode år har der ikke været nævneværdige overskud på de offentlige finanser. Samtidig står den færøske økonomi over for demografiske ændringer, som presser den langsigtede finanspolitiske holdbarhed. Den færøske økonomi er relativt enstrenget, og det øger behovet for at bruge de gode tider til at øge robustheden og forberede fremtiden. I den finansielle sektor er bankerne i dag bedre rustede end tidligere til at modgå en eventuel krise.Hovedbudskaber

Danmarks Nationalbank er centralbank for hele rigsfællesskabet. Vi analyserer derfor løbende udviklingen i grønlandsk og færøsk økonomi. Det gør vi bl.a. for at leve op til vores formål om at sikre stabile priser og for at få det bedste grundlag for at vurdere, om der er ved at blive opbygget samfundsøkonomiske ubalancer.

Hovedfigur: Fakta om Færøerne

Kilde:

Hagstova Føroya og egne beregninger.