Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Aspekter af en skattereform

I foråret 1986 vedtog Folketinget hovedparten af den nye skattereform. En række aspekter af skattereformen med særlig betydning for opsparing og kapitalmarked diskuteres. Desuden drøftes muligheden for at indføre en direkte forbrugsskat som det progressionsbærende element.