Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Långivning til forbrugsformål

Kreditgivning til forbrugsformål har i de seneste år hyppigt været i den offentlige debats søgelys. En samlet vurdering af dens udbredelse vanskeliggøres af, at den tilgængelige statistik kun giver et partielt billede. Den eksisterende statistik på området gennemgås, og der gøres nogle bemærkninger om praktiske og principielle forhold knyttet til en eventuel kvantitativ regulering af forbrugsfinansieringen.