Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Nordiske landes erfaringer med det internationale valutasystem siden 1973

Valutakurspolitikken i de nordiske lande siden Bretton-Woods systemet gennemgås. Selv om landene har benyttet forskellige valutakursarrangementer, har niveauet for deres kortsigtede valutakursfluktuationer haft et påfaldende ensartet forløb. Landenes langsigtede valutakursudvikling har også været forholdsvis ensartet. Det skyldes i høj grad, at alle lande har anvendt devalueringer som middel til at få nedbragt betalingsbalanceunderskuddet.