Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Pengepolitikken 1985

En gennemgang af pengepolitikken i Danmark i 1985 ved ekstern forfatter.