Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Seneste tendenser i penge- og valutaforholdene

Oversigten vedrører perioden fra august til begyndelsen af november 1986.