Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Seneste tendenser i valuta- og pengeforholdene

Oversigten vedrører perioden fra maj til begyndelsen af august 1986.