Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Valutaliberalisering og kapitalbevægelser

Danmark har efterhånden opnået en udstrakt grad af liberalisering af kapitalbevægelser. Liberaliseringen er sket som led i opfyldelsen af internationale aftaler. På grundlag af Nationalbankens erfaringer med administrationen af valutabestemmelserne og statistisk materiale belyses en række sider af denne liberalisering.