Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Eurokroneobligationsmarkedet

Eurokroneobligationer adskiller sig fra danske kroneobligationer ved at være emitteret i udlandet, optaget til notering på udenlandsk børs og omfattet af udenlandsk lovgivning. Markedet for disse obligationer har de seneste år udgjort en ikke ubetydelig finansieringskilde for større udenlandske og danske virksomheder og institutioner. Der gives en beskrivelse af euroobligationsmarkedet og dets udbredelse.