Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Direkte investeringer

Branchefordeling af direkte investeringer

Nationalbanken har påbegyndt udarbejdelsen af en branchestatistik for direkte investeringer. En detaljeret fordeling for hele perioden fra 1985 til første halvår 1988 præsenteres.