Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Etablering af det indre marked i EF for finansielle tjenesteydelser

I løbet af 1988 og 1989 venter man at få vedtaget tre direktivforslag, der skal udgøre en hjørnesten i det fælles indre marked for bankvirksomhed. Der redegøres kort for baggrunden for og indholdet af de tre direktivforslag. Desuden omtales nogle særlige danske problemstillinger i forbindelse med forslagene.