Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Meddelelse af 23. februar 1988 til pengeinstitutterne om ændringer i reglerne for deres mellemværender med Nationalbanken

En beskrivelse af ændringer i reglerne for pengeinstitutternes mellemværender med Nationalbanken med virkning pr. 1. marts 1988.