Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel sektor

Opsparingen og den private sektors aktiv- og passivsammensætning 1977-87 belyst ved finansiel statistik

Den private sektors opsparingsbalance kan beregnes med udgangspunkt i den finansielle statistik. Der præsenteres en opgørelse af den private sektors opsparing i perioden 1978-87 beregnet på denne måde. Desuden gennemgås udviklingen i den private ikke-banksektor og kommunernes låntagning og placering i samme periode.