Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Pengemængdeudviklingens årsager og konsekvenser

Udviklingen i pengemængden i Danmark fra 1975 til 1986 forklares ganske godt af efterspørgselsfaktorer som transaktionsomfanget og forskellen mellem indlånsrenten og forrentningen af andre aktiver. Der har således ikke på noget tidspunkt i denne periode været "for mange" penge i omløb med deraf følgende risici for den økonomiske stabilitet. I Danmark er der ikke tegn på, at høj pengemængdevækst forårsager høj inflation.