Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Pengepolitikken i 1987

En gennemgang af pengepolitikken i Danmark i 1987 ved ekstern forfatter.