Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel sektor

Danske pengeinstitutters internationale virksomhed

Nationalbanken vil fremover offentliggøre statistik for danske pengeinstitutters fordringer og forpligtelser over for udlandet. Disse oplysninger er i en årrække blevet indsamlet til brug for Den internationale Betalingsbank (BIS). Med en udvidelse af antallet af rapporterende pengeinstitutter har den danske statistik nu nået en kvalitet, der berettiger en selvstændig offentliggørelse.