Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Economic and Monetary Union and Danish Economic Policy

Indlæg på en ØMU-konference arrangeret af Økonomiministeriet og Industriministeriet den 3. maj 1990. Foreligger kun på engelsk.