Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Forøgelse af Den Internationale Valutafonds kapital

Grundlaget for Valutafondens udlånsvirksomhed er kapitalindskud fra medlandslandene baseret på kvoter. Forhandlingerne om den niende revision af disse kvoter er netop afsluttet. Resultatet blev en forøgelse af den samlede kvote fra 90 mia.SDR til 135 mia.SDR. Danmarks kvote forhøjes fra 711 mio.SDR til 1070 mio. SDR.