Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Lånefinansierede virksomhedsovertagelser

I de seneste år har omfanget af lånefinansierede virksomhedsovertagelser (Leveraged Buy-Outs, LBOs) været stigende i flere lande, specielt USA. Meningerne om det ønskelige i denne udvikling er delte. Nogle ser det som et led i en hensigtsmæssig omstrukturering, mens andre hæfter sig ved den stærke stigning i gælds/egenkapitalforholdet. Derudover vækker det bekymring, at bankernes eneste sikkerhed for disse lån ofte består i et fortsat overskud af en passende størrelse.