Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

European Monetary Integration – A Danish Viewpoint

Indlæg ved "The European Finance Convention" i Bruxelles den 29. november 1993. Foreligger kun på engelsk.