Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Afviklingsrisici i valutahandel

En G-10 rapport viser, at valutahandlere generelt undervurderer afviklingsrisikoen. Anbefalinger til forbedringer gennemgås.