Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Anvendelsen af udenlandsk valuta i en lille åben økonomi

Den amerikanske dollar er ikke udbredt som betalingsmiddel i Canada, men virksomhederne har ofte konti i denne valuta. Generelt er anvendelsen af fremmed valuta beskeden i lande med ordnede økonomiske forhold. Det anses således for mindre sandsynligt, at euro vil blive almindeligt brugt i Danmark i 3. fase af ØMU.