Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Danmarks udlandsgæld

Danmarks udlandsgæld er opgjort til 266 mia.kr. eller 27 pct. af BNP ved udgangen af 1995. Gælden i kroner, primært statsobligationer, er nu større end den samlede udlandsgæld.