Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

De pengepolitiske instrumenter i fase III af Den Økonomiske og Monetære Union

Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) betyder, at de deltagende lande i fase III skal føre fælles pengepolitik, der fastlægges af Den Europæiske Centralbank (ECB). Det forberedende arbejde med ECBs pengepolitiske instrumenter beskrives.