Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Husholdningernes inflationsforventninger

Husholdningernes forventninger til det kommende års inflation søges bestemt. Aktuelt synes husholdningerne at forvente, at priserne om et år vil være 3 pct. højere end nu. Den forventede inflation i 1990'erne har systematisk været højere, end prisudviklingen siden har vist.