Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

IMF

IMFs datapubliceringsstandard

IMFs nye standard for publicering af økonomisk statistik, Special Data Dissemination Standard (SDDS), beskrives. Danmark har tilsluttet sig standarden sammen med en række andre IMF-medlemslande.