Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Indikatorer for markedsdeltagernes forventninger til rente- og inflationsudviklingen i Danmark

Forwardrenter, dvs. renter for udlån i fremtidige perioder aftalt i dag, kan bruges til at danne skøn over rente- og inflationsforventninger. Metoden præsenteres og anvendes på danske data. Som følge af den danske valutakursmålsætning afhænger renteforventningerne især af forventningerne til rentedannelsen i kernelandene i EMS'en.