Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Nettingbestemmelserne i værdipapirhandelsloven

Nettingaftaler på de finansielle markeder kan reducere deltagernes modpartsrisici. I den nye værdipapirhandelslov med virkning fra 1. januar 1996 er der indført et lovgrundlag for netting i Danmark. Nettingproblemstillingen beskrives, og det nye lovgrundlag gennemgås.