Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel sektor

Pengeefterspørgslen i Danmark

Pengemængden kan i hovedtræk forklares med nogle få forhold, især den indenlandske efterspørgsel og forskellen mellem renten på obligationer og renten på indlån. Sammenhængen er så godt som stabil over en periode på 20 år.