Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Pengeinstitutternes regnskabsresultater

De seneste års udvikling i pengeinstitutsektorens regnskabsresultater gennemgås. Pengeinstitutternes resultat i 1995 var det bedste i 10 år, hvilket afspejler positive kursreguleringer på værdipapirer og faldende tab og hensættelser. Den danske pengeinstitutsektor har imidlertid i mange år præsenteret et lavt afkast af den investerede kapital.