Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Pengepolitisk strategi i 3. fase af ØMU

Før 3. fase af ØMU starter, skal Den Europæiske Centralbank vælge strategi for at opfylde målet om fastholdt prisstabilitet. Valget står mellem pengemængdemål og direkte inflationsmål. Konsekvenserne af valget vil være beskedne for Danmark, som ikke deltager i ØMU.