Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Reale effektive valutakurser

Reale effektive valutakurser kan anvendes til at vurdere udviklingen i konkurrenceevnen over tid i forhold til et valgt basisår. Forskellige mål for den reale effektive valutakurs gennemgås. Desuden diskuteres såkaldte absolutte konkurrenceevnemål, fx saldoen på betalingsbalancens løbende poster ved et "normalt" beskæftigelsesniveau, der kan bruges som indikator for konkurrencesituationen på et givent tidspunkt.