Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Realkreditinstitutternes udlån

Offentliggørelsen af statistik for realkreditinstitutternes udlån udvides med oplysninger om institutternes udestående udlån og med strømtal for bruttonyudlån, førtidige indfrielser, ordinære afdrag og nettoudlån. Desuden ændres opdelingen af udlånet på ejendomskategorier.