Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Sedler og mønter

Seddel- og møntomløbet i Danmark

Værdien af de cirkulerende sedler og mønter svarer til, at hver dansker i gennemsnit har 6000 kr. i kontanter. Beløbet har været stigende i de senere år trods øget brug af betalingskort. Der er tegn på, at væksten især skyldes stigende anvendelse til opsparing.